shutterstock_112148417.jpg

HÄLSOMOTTAGNINGEN FÖR DIG

Livsstilscentralen

 

oM OSS

Efter 30 års arbete som sjuksköterskor inom de flesta områden i den traditionella sjukvården har vi fått mycket kunskap, men vid sidan om all denna kunskapen har vi också fått insikten om bristerna som existerar. Den viktigaste pusselbiten som saknas är helhetssynen på människan. Sanningen är att den svenska sjukvården saknar kunskapen om att ALLT hänger ihop. Påverkas ett system i kroppen så påverkas alla andra också. Symptom som energilöshet, trötthet, värk, magproblem är signaler på att något är ur balans i kroppen.

IMG_2358.JPG

Vad kan vi hjälpa dig med!

Hälso-
undersökning

Stesscoachning

Hälso-coachning

 

Lymfmassage

andullations-madrass