top of page

om oss

Flickan med sjöstjärnan

Vid en strandkant står en liten flicka som är i fullfärd med att kasta tillbaka sjöstjärnor i vattnet som har spolats upp på stranden av de starka vågorna.

En äldre man kommer gående längs stranden och går fram till den lilla flickan. Han fnyser till och säger "du lilla, flicka , tror du att det göra någon skillnad med att kasta tillbaka dem i havet igen". Flickan plockar upp en ny sjöstjärna, vänder sig om och tittar mannen djup in i ögonen innan hon svarar - ja, för denna sjöstjärnan gör jag en skillnad.

Många människor kastas runt i sjukvården och man missar att allt i kroppen hänger ihop. Livsstilcentralen är mottagningen som integrerar skolmedicin med funktionsmedicin med just fokus på att allt hänger ihop. Vi vill göra en skillnad i den svenska sjukvården precis som den lilla flickan gjorde skillnad för sjöstjärnan.

shutterstock_1809333112.jpg

våran historia

Efter 30 års arbete som sjuksköterskor inom de flesta områden i den traditionella sjukvården har vi fått mycket kunskap, men vid sidan om all denna kunskapen har vi också fått insikten om bristerna som existerar. Den viktigaste pusselbiten som saknas är helhetssynen på människan. Sanningen är att den svenska sjukvården saknar kunskapen om att ALLT hänger ihop. Påverkas ett system i kroppen så påverkas alla andra också. Symptom som energilöshet, trötthet, värk, magproblem är signaler på att något är ur balans i kroppen

Med denna insikten kände vi att det var dags att vidareutveckla den traditionella sjukvården och integrera skolmedicin med funktionsmedicin. Idag är vi utbildade inom funktionsmedicin, certifierade hälsocoacher och kostrådgivare samt certifierade lymfologer. Vi startade Lisstilscentralen för att kunna erbjuda en central där människor kan komma och få hjälp med sina problem. Vi försöker inte dämpa symptomen utan istället finna den bakomliggande orsaken, vilket inte går om man inte ser till kroppen i sin helhet. Via oss på Livsstilcentralen kommer du få möjlighet att genom utbildning optimera din hälsa. Vi erbjuder olika former av behandlingar, konsultationer och utbildningar.

Lyssna på kroppen när den viskar.

Träffa oss

IMG_2356.JPG

Ulrika odh

Legitimerad Sjuksköterska, licensierad lymfolog, diplomerad hälsocoach och kostrådgivare, funktionsmedicinare samt certifierad stress coach.

IMG_2357.JPG

helene odh

Legitimerad Sjuksköterska, licensierad lymfolog, diplomerad hälsocoach och kostrådgivare, funktionsmedicinare, certifierad stress coach samt beroendeterapeut.

bottom of page